STRONA BARTŁOMIEJA KOZŁOWSKIEGO (to ja)

                                   

 

Witam!

 

 

Witryna, na którą trafiłe(a)ś istnieje od sierpnia 2003 r., obecny jej adres – http://bartlomiejkozlowski.pl/main.htm  - jest czwartym, pod którym się ona znajduje (poprzednim był http://bartlomiejkozlowski.eu.interiowo.pl/main.htm) – i mam nadzieję ostatnim. Część umieszczonych na niej moich artykułów pojawiła się w sieci WWW jeszcze przed jej stworzeniem.

 

Tematem większości napisanych przeze mnie i zamieszczonych na tej stronie tekstów  jest wolność słowa. Poruszam w nich takie problemy, jak to, czy swoboda wypowiedzi powinna przysługiwać propagatorom faszyzmu i głosicielom nienawiści rasowej, czy istnieje związek przyczynowo – skutkowy między pornografią, a przestępstwami na tle seksualnym – i czy stwierdzenie takiego związku byłoby przekonującym uzasadnieniem dla wyjęcia pornografii spod prawa - czy dopuszczalne jest ograniczenie wolności ekspresji w imię ochrony uczuć religijnych i czy prawo powinno ograniczać przedstawianie przemocy w mediach.

 

Są to sprawy wysoce kontrowersyjne – lecz takie właśnie interesują mnie najbardziej. I właśnie dlatego napisałem poniższe teksty. Od pewnego czasu na stronie tej umieszczam także artykuły o tematyce nie dotyczącej swobody wypowiedzi. Są tu też linki do moich (niektórych) tekstów opublikowanych w portalu internetowym Polska.pl i liczne odnośniki do stron poświęconych szeroko pojętej obronie praw i wolności jednostki – w tym zwłaszcza prawu do swobody ekspresji - oraz wiele odsyłaczy do konkretnych publikacji na interesujące mnie szczególnie tematy, jakie można znaleźć w sieci WWW. Z szeregu z nich korzystałem pisząc własne artykuły.

 

 

Zapraszam też na stronę Bartłomiej Kozłowski – moja muzyka, na której będę prezentował swoje kompozycje.  Obecnie 10 „kawałków”. Wszystko to romantyczna, melodyjna muzyka, z ciekawymi – jak sądzę – pomysłami harmonicznymi – w nagranych przeze mnie na pianinie cyfrowym kawałkach zdarzają się akordy złożone z 6, 7 czy 8 dźwięków … raz nawet dziewięciodźwięk.

 

 

In dubio pro libertate. Mój blog na Salon24 (zob. też moje komentarze jako „salonowca” – do tekstów własnych i cudzych)

 

 

O sprawie Piotra Maślaka (o zniesławienie funkcjonariuszy SG)… i niektórych innych problemach granic wolności słowa (320 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Pomysł wprowadzenia obowiązkowych szczepień na COVID-19, a wolność (moim zdaniem) (75 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Co teraz może minister Kamiński? (63 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Czy Trybunał Konstytucyjny to nie-sąd? (88 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Refleksje po demonstracji nacjonalistów 11.11.2021 r. w Kaliszu (253kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

O czym zwolennicy zakazów ‘hate speech’ powinni pomyśleć (484 kB) Wersja PDF Na Salon24 tylko link – nie weszło

 

O ustawie o obronie pokoju z 1950 r. … i o tym, czy propaganda wojenna powinna być zakazana (33 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Kara za aborcję jak za zabójstwo? (139 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Czy należy zmienić prawną definicję gwałtu? (81 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Czy grozi nam świat bez wolności słowa? (293 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Zakazy wypowiedzi: droga (w najlepszym wypadku) donikąd (403 kB) Wersja PDF Także na Salon 24

 

Dlaczego zakazy „mowy nienawiści” są bez sensu? (705 KB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Zakaz aborcji „eugenicznej” – i co dalej? (236 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Godek i Śmiszek warci siebie (199 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Nie bójmy się wolności słowa  (59 kB) Wersja PDF Także na Salon24  Tekst nawiązujący do sprawy zamordowania prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

 

Internet bezpieczny – czy wolny? (a może i taki, i taki?) (818 kB) Wersja PDF (1,4 MB) Także na Salon24

 

Zaostrzyć kary za propagowanie faszyzmu? (174 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Znieść zakazy „mowy nienawiści”! (34 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

W sprawie Piotra Rybaka (36 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Głos (chyba nietypowy) w „temacie” uchodźców, „mowy nienawiści”… i samochodów  (55 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

„Klątwa” i publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni (46 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Trybunał Konstytucyjny: wróg wolności słowa Wersja PDF (24 KB) Także na Salon24

 

Czy będziemy siedzieć za oglądanie stron internetowych? (50 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Pyrrusowe zwycięstwo zakazów „mowy nienawiści” (93 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Totalitarne pomysły… nie tylko PiS-u (52kB) Wersja PDF Także na Salon24

  

Co nie usprawiedliwia zakazów (m.in.) pornografii i ‘hate speech’?  (135,390 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Cejrowski, nawoływanie do popełnienia przestępstwa i wolność słowa (150, 586 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

Za niebezpieczne poglądy do więzienia? (234, 212 kB) Wersja PDF. Także na Salon24

 

Zakazy „mowy nienawiści” – lekarstwo gorsze od choroby (49, 452 kB) Wersja PDF Także na Salon24

 

List do posłów, członków Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach w sprawie projektu nowelizacji artykułu 256 kodeksu karnego (52, 867 kB) Wersja PDFTakże na Salon 24  

 

Apel do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wzywający ich do głosowania przeciwko projektowi dyrektywy w sprawie pornografii dziecięcej i blokowania stron internetowych(80,768 kB) Wersja PDF

 

Od zakazu „mowy nienawiści” do totalitaryzmu i tyranii: o logice praw przeciwko „hate speech” (248 kB) Wersja PDF

Faszyści do pierdla? (612, 937 kB). Wersja PDF

 

Artykuł 255a kodeksu karnego – kolejne bezsensowne ograniczenie wolności słowa (92,710 kB) Wersja PDF. Również na Salon24.

 

Paragrafem w ułatwiaczy terroryzmu?  ( 62, 473 kB) Wersja PDF

 

Jeszcze raz o wolności słowa i hate speech (108, 487 kB). Wersja PDF

 

Czy publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa powinno być przestępstwem – a jeśli tak, to kiedy? (74, 191 kB) Wersja PDF

 

Tych przepisów trzeba się czepiać! Przeciwko artykułom 256 i 257 kodeksu karnego (64, 937 kB) Wersja PDF. Tez na Salon24.

 

Pornografia i gwałty – usprawiedliwienie dla cenzury? (270, 608 kB). Wersja PDF. Odnośnie pornografii: przeczytaj – i jeśli uważasz to za właściwe – podpisz  (ja to oczywiście zrobiłem) Apel do Sejmu i Senatu RP przeciwko planom wprowadzenia cenzury obyczajowej w Polsce.  

 

Should virtual child pornography be banned? (53, 568 kB). Wersja PDF. Mój tekst w języku angielskim, napisany  w roku 2002 z zamiarem umieszczenia go na forum internetowym American Civil LIberties Union (nie pojawił się on tam, gdyż wspomniane forum zostało zlikwidowane w związku z przebudową  strony internetowej ACLU).

 

Redwatch.info – poza granicami wolności słowa? (78, 128 kB). Wersja PDF

 

Propagowanie zachowań pedofilskich – niepotrzebne i niebezpieczne (dla wolności słowa) przestępstwo (52, 440 kB). Wersja PDF

 

O tym, czy „hajlowanie” jest na pewno (i zawsze) propagowaniem faszyzmu… i czy artykuły 256 i 257 kodeksu karnego są zgodne z konstytucją (104 043 kB) Wersja PDF

 

Francuska ustawa o zakazie „podżegania do anoreksji”: dziwactwo, ale czy tak wielkie, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać? (47, 183 kB). Wersja PDF

 

Odpowiedzialność za zniesławienie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (12.08.2008): lepiej niż było, ale wciąż niezadowalająco (38, 249 kB). Wersja PDF

 

Nowy totalitaryzm? O projekcie Ustawy o Zakazie Promowania Przemocy w Środkach Masowego Przekazu krytycznie. (175, 173 kB). Wersja PDF

 

Propagowanie faszyzmu, wielkie, lecz odległe i mało prawdopodobne zagrożenie oraz problem paragrafu na Hitlera (52, 359 kB) Wersja PDF

 

Od zakazu propagowania faszyzmu do zakazu propagowania anarchizmu – krótka refleksja na temat pewnego orzeczenia Europejskiej Komisji Praw Człowieka (49 kB). Wersja PDF

 

Czy cenzura prewencyjna jest najgorszym rodzajem ograniczenia wolności słowa? (26, 524 kB) Wersja PDF

 

Kodeksem w homofobów? (45, 485 kB). Wersja PDF

 

Przestępstwo obrazy uczuć religijnych a wolność słowa. (98, 977 kB).

 

„Obraza władzy” – przestępstwo z lamusa historii (41, 075 kB).

 

Ludobójcy – czy świnie? O sprawach Hansa Fritsche i Juliusa Streichera na procesie zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze. (47, 621 kB). Wersja PDF

 

O teatrze, pożarze, pewnym amerykańskim sędzim…i wolności słowa (62, 590 kB). Wersja PDF

 

Larry Flynt versus Jerry Falwell – jak to było, o co poszło (33, 113 kB).

 

Wolność słowa dla chama (56, 929 kB) Wersja PDF

 

Czy w Stanach Zjednoczonych można zakazać słowa „nigger”? (67, 483 kB).

 

Jak to z wolnością słowa w Ameryce drzewiej bywało (32, 284 kB) Wersja PDF

 

Czy wolność słowa w USA jest zagrożona? Refleksja nad niedawnym (maj 2008) orzeczeniem amerykańskiego Sądu Najwyższego (60, 896 kB) Wersja PDF

 

Prasowy zamach stanu? (30, 127 kB). Wersja PDF. Do napisania tego tekstu sprowokowała mnie informacja, że Andrzej Lepper złożył donos do ABW, że „Gazeta wyborcza” publikując teksty o tzw. seksaferze w „Samoobronie” popełniła przestępstwo „podjęcia czynności przygotowawczych” do usunięcia przemocą konstytucyjnego organu państwa.  

 

„Działanie w celu wywołania niepokoju publicznego” i „nawoływanie do nienawiści”: na pewno całkiem różne przestępstwa? (66, 301 kB) Wersja PDF

 

Przestępstwo propagandy antysojuszniczej  - curiosum z historii polskiego prawa (25, 289 kB)

 

Przyczynek do historii cenzury w Polsce: Ustawa z dnia 8 IV 1938 r. o Ochronie Imienia JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, Pierwszego Marszałka Polski. (29, 539 kB).

 

Między wolnością słowa, a zdradą stanu. (37, 612 kB). Wersja PDF

 

Kuroń versus Giertych: niebezpieczny precedens (37, 841 kB).

 

Wolność słowa dla wybranych: o zakazie amatorskiego filmowania przemocy we Francji 30, 425 kB).

 

Pierwsza Poprawka w działaniu: o wyroku Sądu Najwyższego Arizony w sprawie listu opublikowanego w gazecie Tucson Citizen (32, 784 kB).

 

Gross, niemieccy prawicowcy i podwójny standard (31, 376 kB)

 

Nawoływanie do nienawiści – czyli dokładnie do czego? (34, 130 kB) Wersja PDF

 

Czy publikacja „Lalki” i „Chłopów” może być przestępstwem? (44, 677 kB) Wersja PDF

 

Krótki komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego. (27, 669 kB).

 

Państwo a religia w Ameryce – jak jest teraz, jak było kiedyś (25, 501 kB).

 

O rewolwerze Colta…i prawie do posiadania broni – w USA i gdzie indziej (54, 604 kB).

 

O niezbyt mądrym wyroku Sądu Najwyższego USA…i znacznie mądrzejszym sędzim, który sformułował jego uzasadnienie (46, 285 kB). Wersja PDF

 

O karze śmierci w Polsce i gdzie indziej (50, 546 kB) Wersja PDF

 

Zakaz kandydowania przestępców do Sejmu i Senatu: populistyczna i antydemokratyczna propozycja PO (41, 363 kB)

 

Czyściutki populizm: O poprawce do Konstytucji o zakazie kandydowania skazanych przestępców do Sejmu i Senatu krytycznie (23, 136 kB)

 

O prawie i biciu dzieci (27,553 kB)

 

Czy kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości na pewno powinno być przestępstwem? Refleksje nad wyrokiem hiszpańskiego Sądu Najwyższego w sprawie pijanego kierowcy(79,391 kB) Wersja PDF

 

Dlaczego ucieczka z miejsca wypadku nie powinna być karalna (61, 278 kB) Wersja PDF

 

Czy robienie zdjęć, czytanie książek i umycie się może być (czasem) przestępstwem? (43, 302 kB)

 

Jak to jest z tą wolnością (m.in. słowa) w Holandii (i nie tylko)? (20, 958 kB)

 

Niebezpieczny pomysł Rzecznika (30, 469 kB)

 

Czy można poważnie twierdzić, że palenie flagi nie jest wypowiedzią? (34, 768 kB) Wersja PDF

 

Modlitwa w szkołach publicznych: dlaczego Sąd Najwyższy USA miał rację? (49, 550 kB) Wersja PDF

 

Warty naśladowania wzorzec: „mur separacji” między Państwem, a Kościołem w USA (13, 482 kB) Wersja PDF

 

Czy kazirodztwo powinno być przestępstwem? (32, 282 kB)

 

Czy za zabójstwo kwalifikowane (morderstwo) powinna grozić kara co najmniej 25 lat więzienia? (39, 859 kB)

 

Czy sąd w państwie neutralnym światopoglądowo powinien uwierzyć w diabły (i generalnie siły nadprzyrodzone)? (19, 870 kB)

 

O „jury nullification” – czyli o tym, jak to ława przysięgłych może uniewinnić winnego – i dlaczego bywa to słuszne (32, 282 kB) Wersja PDF

 

Watykan, (nie)karanie za homoseksualizm i argument równi pochyłej (44, 242 kB) Wersja PDF

 

Poena sine lege, czyli o tym, jak amerykańskie sądy federalne ustalają wyroki dla skazanych przestępców (25, 012 kB)

 

Niezwykły wyrok sądu w Teksasie: 10 lat zakazu zachodzenia w ciążę (27, 083 kB)

 

Partyjni sędziowie – a czemu nie? (22, 311 kB)

 

Święta wolność umów? Krótka refleksja na temat decyzji Sądu Najwyższego USA w sprawie Lochner v. New York (56, 095 kB)

 

Za co (nie) wsadzać do więzienia? (72, 500 kB) Wersja PDF

 

O zasadzie lex retro non agit i jej łamaniu w prawie polskim – w sposób subtelny i jaskrawy (30, 5 kB) Wersja PDF

 

O Europejskim Nakazie Aresztowania (62, 522 kB) Wersja PDF

 

Aborcja: radykalna propozycja (112, 361 kB) Wersja PDF Także na Salon 24

 

„Wypaczanie prawa”: ryzykowna propozycja prawnika z Łodzi (45, 963 kB) Wersja PDF  Także na Salon24

 

Rzeczywiście wiążący? Charakter referendum w świetle przepisów Konstytucji z 1997 r. (58 kB) Wersja PDF

 

 

Linki do tekstów z portalu Salon24 nieumieszczonych bezpośrednio na tej stronie

 

O Konstytucji Marcowej w 100 rocznicę uchwalenia - mój tekst sprzed 18 lat (tj. 2003 r. – opublikowany na portalu Polska.pl)

Czy obecnie (IV/V 2020 r.) można byłoby wprowadzić stan wyjątkowy?

Wybory prezydenckie („kopertowe”) a przestępstwo "sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia"

O wolność plugawej mowy

Czy wolno powiedzieć (napisać) tylko to, o czym da się udowodnić, że jest to prawdą?

Dlaczego do Konstytucji nie należy wpisywać Dekalogu?

„Jak się chce psa uderzyć, kij się zawsze znajdzie” – czyli o decyzji Sądu Najwyższego uznającej Internet za „miejsce publiczne”

Polska, a wolność słowa: wszyscy siebie nawzajem warci

„Afera filmikowa”: nietrafiona reakcja polityków PiS

Może by tak PiS zmienił swoją nazwę? - Refeksja na temat ułaskawienia Mariusza Kamińskiego

Ryzykowne stwierdzenie prof. Moniki Płatek (o „marszu niepodległości”)

Jacy prześladowani katolicy!

„Diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni”: Kaczyński i wolność słowa

Lewica i wolność słowa

Paragrafem w edukację seksualną?

Czy musiało do tego dojść? Zakaz aborcji w Polsce

Bronić wolności słowa - ale konsekwentnie. Mój głos w sprawie „Golgoty Picnic”

Co myśli Krystian Legierski?

Oto więźniowie polityczni. Tekst w nawiązaniu do artykułu "Za niebezpieczne poglądy do więzienia?"

Panie Generale (Jaruzelski)! Życzę powrotu do zdrowia

A propos walki ministra Sikorskiego z internetowym chamstwem

Supernowa w Wielkim Obłoku Magellana (23.02.1987)

Czy noszenie wąsów a’la Hitler może być przestępstwem?

Pytania do „Otwartej Rzeczypospolitej”

 

Moja strona z linkami do polskich stron i tekstów na temat granic wolności słowa (123, 331 kb).

 

Dyskusja o tolerancji (z 2010 r.) z moim udziałem (jako bartekkozlov)

 

 

Moje niektóre teksty ze ś.p. portalu Polska.pl  (wszystkich ich było tam ok. 1000). Znaczna część tekstów, do których linki znajdują się na górze tej strony została również pierwotnie opublikowana na Polsce.pl.  zostały opublikowane na tej stronie).

 

 

O tzw. Wielkich Procesach Moskiewskich w latach 1936 – 38

 

O Komunistycznej Partii Polski

 

O Berezie Kartuskiej

 

O Małym Kodeksie karnym z 1946 r. 

 

O sędzim, który wydał największą liczbę wyroków śmierci w Polsce (i o tym, za co w czasach stalinowskich można było dostać czapę).

 

O Constitutio Criminalis Carolina – czyli niemieckim kodeksie karnym z 1532 r.

 

O tzw. Rewolucji Październikowej – tzw., bo to nie była żadna rewolucja, tylko zwykły zamach stanu.

 

O WCzK Feliksa Dzierżynskiego (zob też o samym Dzierżyńskim).

 

O Prohibicji Alkoholowej w USA

 

O decyzji Sądu Najwyższego USA w sprawie środków antykoncepcyjnych – czyli o tym, jak sędziowie mogą chronić prawa jednostki nie zagwarantowane w sposób wyraźny w Konstytucji

 

O segregacji i desegregacji rasowej w USA

 

O Pierwszym Maja – skąd się to święto wzięło.

 

O Armii Sowieckiej w Polsce

 

O Pogromie Kieleckim

 

O Radiu Wolna Europa

 

O Konstytucji PRL

 

O „Liście Otwartym” Kuronia i Modzelewskiego

 

O sprawie braci Kowalczyków, którzy wysadzili aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu

 

O Zdzisławie Marchwickim – tzw. Wampirze z Zagłebia (tzw., bo prawdziwym wampirem był ktoś zupełnie inny)

 

O Władysławie Mazurkiewiczu – „Mordercy – Gentelmanie”

 

O Stanie Wojennym w Polsce

 

O Pułkowniku Kuklińskim (co do tego, że był to polski bohater narodowy, nigdy nie miałem poważnych wątpliwości).

 

O PZPR

 

O Radzie Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa Wojciechu Jaruzelskim (i o tym, że do Macieja Giertycha można mieć pretensje o mnóstwo rzeczy, ale nie o to, że był on członkiem tej Rady).

 

O Józefie Szaniawskim – ostatnim więźniu politycznym PRL

 

O wyborach 4 czerwca 1989 r.

 

O „nocy teczek” (4.06.1992)

 

O Ludowym Froncie Wyzwolenia – polskiej organizacji terrorystycznej

 

O buncie w więzieniach w grudniu 1989 r.

 

O Trockim

 

O Powstaniu Berlińskim (1953 r.).

 

O „Rewolucji Kulturalnej” w Chinach

 

O Masakrze na placu Tiananmen w Pekinie

 

O „Che” Guevarze

 

O Elżbiecie Borowik i prawie do obrony koniecznej

 

O sprawie „Superekspresu” (o posiadanie materiałów wybuchowych)

 

O zagładzie dinozaurów, wymieranu permskim i zderzeniu komety Shoemaker – Levy 9 w 1994 r. z Jowiszem

 

O supernowej w Wielkim Obłoku Magellana w 1987 r.

 

O błyskach promieniowania gamma

 

O „Strzałach Verne’a” Także na Salon24

 

O „rozpadzie próżni” – możliwym nagłym i niespodziewanym końcu świata

 

O planecie Wenus – jak tam jest i dlaczego

 

 

I jeszcze jeden mój tekst: umieszczona przez mnie swego czasu na internetowym Forum Gazety Wyborczej Polemika w kwestii praw przeciwko dyskryminacji (z takich powodów, jak np. rasa, płeć czy orientacja seksualna). Napisany przeze mnie fragment zaczyna się pod  nazwiskiem autora fragmentu umieszczonego przez jednego z forumowiczów artykułu (Brian Miklethwait). Zob. też całość artykułu Briana Miklethwaita Prawa gejów i lesbijek: własność jest lepsza niż polityka.    

 

 

                                                                                                                   

Inne Strony

 

 

 

Polskie

 

              Libertarianizm.pl

 

              Wirtualne Archiwum Nierządu (Strony Jacka Sierpińskiego). Zob. też jego blog

 

              Libertarianin.org - serwis imienia Murraya Rothbarda

 

              Blog Wojciecha Sadurskiego – filozofa prawa, profesora Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji,

              czołowego polskiego liberała – i mojego ulubionego polskiego publicysty.

             

              Liberté – głos wolny, wolność ubezpieczający – społeczno – polityczny miesięcznik internetowy.          

 

              Liberalis – blog wolnościowy

 

              Libertarianizm (strona Krzysztofa „Critto” Sobolewskiego)                

 

              Freedom fighter

 

              Blogi Adama Hajduka – libertarianina, maskulinisty, działacza Ruchu Praw Ojca (Religia bez wiary, Ateizm, Polityka i społeczeństwo, Wolna Filozofia)

 

              Strona Wolnościowa Jacka Władysława Bartyzela  

 

              Centrum Monitoringu Wolności Prasy  

 

              Strona Doroty Nieznalskiej – artystki skazanej za „obrazę uczuć religijnych”              

 

              Racjonalista – Ośrodek Racjonalistyczno - Sceptyczny im. de Valtaire’a

 

              Korespondent – Serwis Wolnorynkowy

 

              Lege Artis – blog Olgierda Rudak, młodego prawnika z Wrocławia

 

              Scena Polityczna – strona Wiktora Dzierzęckiego

 

              Spliff – Gazeta Konopna

 

 

Zagraniczne:

 

 

              Międzynarodowe

 

              Amnesty International

 

              Article 19, the Global Campaign for Free Expression

 

              Electronic Frontier Fundation

 

                   Freedom Rights Project

 

              Human Rights Watch

 

              Global Internet Liberty Campaign  

 

              International Freedom of Expression eXchange

 

              Index of Censorship

 

              Amerykańskie:

 

              Philosophers of Freedom of Speech

 

              First Amendment Cyber – Tribune

            

              U. S. Constitution: First Amendment  (Prawdopodobnie najbardziej kompleksowe informacje na temat                                        

              amerykańskiej Pierwszej Poprawki do Konstytucji. Niestety, omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego USA

              na temat różnych aspektów I Poprawki nie obejmuje jego najnowszych decyzji.

              

              First Amendement Principles and Approaches

 

              Freedom of Speech in United States  Linki do najważniejszych decyzji sądowych, oraz stron poświęconych

  wolności słowa.

 

  Freedom of expression by National Paralegal College

 

              Freedom Forum

 

              Free-Market.Net

 

              Censored (Bardzo obszerna strona z linkami do innych stron na temat wolności wypowiedzi i cenzury)

 

              American Civil Liberties Union    Strona internetowa czołowej organizacji obrony praw i swobód obywatelskich w USA

              Zob. też stare (do 2002 r.) strony ACLU

 

              Cato Institute

 

              National Coalition Against Censorship

 

              The Thomas Jefferson Center for the Protection of Free Expression

 

              Feminists for Free Expression

 

              Wendy McElroy A Site for Individual Feminist and Individual Anarchism

 

              Exploring Constitutional Conflicts Home Page  Bardzo ciekawa strona na temat wszystkich aspektów

              amerykańskiej konstytucji.

 

              Kanadyjskie:

 

              Canadian Civil Liberties Association

 

              British Columbia Civil Liberties Association      

 

              Robin Sharpe Page

 

Strona człowieka oskarżonego w głośnej sprawie o posiadanie pornografii dziecięcej. Kanadyjskie prawo jako zakazaną „pornografię dziecięcą” definiuje nie tylko (jak to jest np. w Stanach Zjednoczonych, a także - póki co - w  Polsce) zdjęcia lub filmy przedstawiające rzeczywiste dzieci wykorzystywane do pornograficznych celów, lecz także materiały będące wyłącznie produktem wyobraźni ich twórców – rysunki, animacje komputerowe, itp. W roku 2001 Sąd Najwyższy Kanady uznał, że zaskarżony przez Sharpe’a przepis kodeksu karnego jest zgodny z konstytucją. Sharp przedstawia obszerną i bardzo interesującą analizę tego orzeczenia.                                                                                                                                                                                                                       

 

              Inne

 

              Libertarian Alliance – Strona Brytyjskich Wolnościowców

 

              Hungarian Civil Liberties Union – Strona Węgierskiej Unii Wolności Obywatelskich. Po węgiersku (jak ktoś

              rozumie) i angielsku. Godna polecenia – z tego choćby względu, że jest to strona z najbliższej części świata – nie zza

              oceanu. 

 

              Libertus.net   Strona poświęcona cenzurze w Australii. Dużo ciekawych artykułów, zwłaszcza na temat pornografii            

              i przemocy w mediach. Część z linków, niestety, nie działa.

 

              Electronic Frontier Australia

 

              Institute for Liberal Values of New Zealand

 

              Catholics For a Free Choice   Organizacja katolików opowiadających się za dopuszczalnością aborcji.

 

 

                                                                                                                

Ciekawe artykuły

 

Na tematy związane z kwestią wolności słowa

 

 

                                         Po Polsku:

 

            Mariusz Agnosiewicz Obraza Uczuć Religijnych 

 

            Agata Araszkiewicz Kobieta w Pornografii: Feministyczne Sprzeczności 

 

            Marcin Janasik Cenzura – I Co Dalej?

 

                Adrian Kowalczyk Czy niektórzy mogą powiedzieć więcej? O przemocy słownej i pułapce nierównego traktowania

 

            Kiedy zatańczymy na ulicach? Wolność słowa w ujęciu amerykańskim

 

                Łukasz Machaj Wypowiedzi Symboliczne w Orzecznictwie Sądu Najwyższego USA

 

            Wojciech Mazurkiewicz Homocenzura

        

            Wojna o słowa

 

            Remigiusz Okraska Antyhitler Jugend  (Analiza działalności antyfaszystowskiego pisma „Nigdy Więcej”)

 

            Jacek Sierpiński I Nikomu Nie Wolno Się Z Tego Śmiać                

 

            Kolejne Postępy Cenzury

 

            Organy Płciowe w Czasie Stosunku

 

            Pokaż, Co Masz w Komputerze

 

            Polowanie Na Czarownice?  

 

            Uwaga! Świat Przestępczy!

 

            Krzysztof „Critto” Sobolewski Satyra na Kary za Lżenie Prezydenta 

 

            Kary za Znieważanie – Skodyfikowana Tyrania i Hańba dla Polski

 

            Jarosław Tomasiewicz Uwagi o Totalitaryzmie „Antyfaszyzmie” i Wolności”.

 

            David Ramsay Steele Wolność Słowa (Ulotka „Libertarian Alliance” w tłumaczeniu Jacka Sierpińskiego)

 

            Ewa Siedlecka Czy Ścigać za Słowa?

 

            Jan Jacek Szymona Wolność i Własność w Internecie 

 

            Michał Urbańczyk Czy karać za kłamstwo oświęcimskie? 

 

            Jarosław Warylewski Pasja czy obraza uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 kodeksu karnego

 

            Merf Artykuł 256 kodeksu karnego. Zabawny wierszyk na temat tego wielokrotnie krytykowanego przeze mnie przepisu

                                          

 

                                          Po Angielsku

 

 

              Mr. X An Insight Into Child Porn (tekst opublikowany na Wikileaks)

 

             (bez autora) Studies on the effects of Pornography

 

             Is Pornography Harmful? – a dialogue between Diane E. H. Russell and Nadine Strossen

 

             Real Man don’t use Porn as Scapegoat: Claims that Porn is Harmful are Absurd

 

             Hate Speech Symposium: Protecting Rights, Protecting Hate? Comparative American, Canadian and Israeli Approaches

 

             The Toriland Trial -  A Public Trial on Boundaries of Political Speech

 

             Floyd Abrams Hate Speech: The Present Implications of a Historical Dilemma

 

             ACLU „Amicus Curiae Brief” in “Virtual Child Pornography” Case (Ashcroft v. Free Speech Coalition)

 

             Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace Burning?

 

             ACLU Briefer -- Music under Siege

 

             The ACLU on Violence Chip

 

             The Right to Advocate Violence  Papier ACLU z 1931 r. – ale wciąż, przynajmniej w odniesieniu do Polski I,

             generalnie – Europy  (w Stanach Zjednoczonych prawo się zmieniło) całkowicie aktualny.

 

             Freedom of Expression

 

             Freedom of Expression in the Arts and Entertainment              

 

             Hate Speech on Campus

 

             Your Right to Free Expression (in an American School) 

 

             Pornography and Constitution

 

             ACLU – Florida Frequently Asked Questions (FAQS) on Why the ACLU Defends Free Speech for Racist and Totalitarians

 

                 Adele Hutton Auxier Tiptoeing through the Junkyard: Three Approaches to the Moral Dilemma of Racist Hate Speech “Mowa nienawiści” i jej prawne zakazy z  perspektywy  Ewangelii oraz filozofii Św. Jana Pawła II

 

             Amy Adler (University of New York) Inverting the First Amendment

 

             The Perverse Law of Child Pornography

 

             Post – Modern Art and Death of Obscenity Laws

 

             What’s Left? : Hate Speech, Pornography and the Problem for Artistic Expression

 

             Age of Innocence – ciekawy wywiad z Amy Adler na temat obsceniczności I pornografii dziecięcej.

 

             Gerard Alexander Illiberal Europe

             Roger P. Alford Free Speech and the Case for Constitutional Exceptionalism

             Michael P. Allen The Underappreciated First Amendment Importance of Lawrence v. Texas  

 

             Anti Defamation League Responding to Extremist Speech Online: 10 Frequently Asked Questions

 

             Article 19 Freedom of Expression Handbook

           

             Freedom of Expression Cases Krótkie omówienia i linki do ważniejszych orzeczeń (Sądu Najwyższego USA,

             Europejskiej Komisji i Trybunału Praw Człowieka i in.) na temat wolności słowa. 

                                                                   

             Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation

 

             Criminal Content Restrictions

 

             The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information

 

             Crime of Blashemy: Why It Should be Abolished

 

             Blashemy and Film Censorship: Submission to European Court of Humane Rights

 

             Contempt of Court and Freedom of Expression

 

             Matrix Under Thereat: A briefing paper on the offence of scandalizing of the court

 

             Striking a Balance: Hate Speech, Freedom of Expression and Non-discrimination (edited by Sandra Coliver).  

 

             C. Edwin Baker (University of Pennsylvania) Genocide, Press Freedom and the Case of Hassan Ngeze  

 

             Hate Speech

 

             Shawn Marie Boyne Free Speech, Terrorism, and European Security: Definig and Defending the Political Community

 

             The Criminalisation of Speech in an Age of Terror

            

                 Stefan Braun Canada’s Hate Speech Laws: Model of Tolerance?  Or Hotbed of Incivility and Ice-berg of Self-Censorship?

             Hate Censorship or Jewish Freedom of Speech: A Choice Only a Masochist Would Envy

             Why Jewish Speech and Hate Censorship Do Not Mix

             Banning Jew Haters In Canada. A Knight in Shining Armour or a Trojan Horse?

             Can Hate Laws Stop Hate Speech?

             Democracy off Balance: Freedom of Expression and Hate Propaganda Law in Canada

             Second - Class Citizens: Jews, Freedom of Speech, and Intolerance on Canadian University Campuses

             Winfried Brugger The Treatment of Hate Speech in German Constitutional Law

             Bernardo Alexander Attis (California State University, Northridge) Hate Group Speech in the Public Forum: Free Speech or Free for All?

 

             British Columbia Civil Liberties Association Defamation: Libel “Chill” or Historical Irrelevance?

 

             Freedom of Expression in Public Spaces

 

             Freedom of Expression in the Internet  

 

             Hate Literature

 

             The Keegstra Case: Freedom of Speech and Prosecution of Harmful Ideas   

 

             On Campus Speech Codes

 

             Pornography (1963)

 

             (1978)

 

             (1985)

 

             Joan E. Bertin Pornography Law Go Too Far (Krytyka prawa przeciwko “wirtualnej pornografii dziecięcej”)

 

             Peter Alan Block Modern - Day Sirens: Rock Lyrics and the First Amendment

                

                 A. Alan Borovoy (Canadian Civil Liberties Association)  

 

             The Law of Obscenity and Child Pornography (submission to the Minister of Justice of Canada, written with

              Patricia D. S. Jackson, CCLA board member) 

                    

             Child Pornography Bill Open to High – Handed Abuse 

 

             Flag Foolishness Could Have Serious Repercussions (Przeciwko wprowadzeniu przestępstwa zbezczeszczenia

              flagi narodowej.

 

             More Balance Needed Between Free Speech and Reputation

 

             A Frankenstein Monster of an Obscenity Proposal

 

             How the New Left Went in  the Wrong Direction

 

             Culture, Non Law, Should Muzzle Zundel

 

             When Humane Rights Go Too Far

 

             Więcej tekstów tego autora zob. na stronie CCLA     

 

             David Botsford (Libertarian Alliance) Freedom of Expression, Dissenting Historians and the Holocaust Revisionists

 

             Susanne W. Brenner (University of Dayton) Complicit Publication: When Should the Dissemination of Ideas and Data be Criminalized?

 

             Alexander Brooks What’s Wrong With Hate Crime? 

 

             Burton Caine The Trouble With “Fighting Words”: Chaplinsky v. New Hampshire Is a Threat to First Amendemet Values and Should be Overruled

             Amir Buttler Warning from Australia: don’t legislate against hate

         Guy E. Carmi Dignity Versus Liberty: The Two Western Cultures of Free Speech  

         Dignity – The Enemy From Within: A Theoretical and Comparative Analysis of Human Dignity as a Free Speech Justification

             Avedon Carol (Feminist Against CensorshipCensorship Won’t Reduce Crime    

            

             Fake Science And Pornography

 

             Cato Institute Sex, Cyberspace, and the First Amendment

 

             Caught in Seamless Web: Does the Internet Global Reach Justify Less Freedom of Speech? 

 

             Center for First Amendment Studies Libel, Slander, and Freedom of Speech 

 

             Bob Chatelle  The Limit to Free Expression and the Problem of Child Pornography

 

             Zob. też tego autora A Few Articles About Free Expression

 

             Michael Kent Curtis Critics of “Free Speech” and the Uses of the Past

 

             “Free Speech” and Its Discontents: The Rebellion Against General Propositions and the Danger of Discretion

 

             Teaching Free Speech from an Incomplete Fossil Record 

 

             The Curious History of Attempts to Suppres Antislavery Speech, Press, and Petition in 1835 - 37

 

             Emma Dailey Rice v. Paladin Enterprise, Inc.: Does The First Amendment Protect Instruction Manuals On How To Commit Murder?

 

             Anuj C. Desai (University of Wisconsin) Attacking Brandenburg with History: Does the Long – Term Harm of Biased Speech Justify a Criminal Statute Suppressing It? (zob. też krótkie omówienie tego tekstu przez jego autora)

 

             David R. Dow The Moral Failure of The Clear and Present Danger Test 

 

             David R. Dow & R. Scott Shieldes (University of Houston) Rethinking the Clear and Present Danger Test 

 

             Donald A. Downs (University of Wisconsin) Expert Report (on “hate speech laws” subject)

 

             Milton Diamond (University of Hawaii) The Effects of Pornography: An International Perspective

 

             Milton Diamond & Ayako Uchiyama (University of Hawaii & National Research Institute of Police Science, Tokyo)  Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan

 

             Barbara Dority  Feminist Moralism, Pornography and Censorship

 

             William O. Douglas Points of Rebellion Książka wyrażająca poglądy najbardziej chyba pro-wolnościowego ze wszystkich

             dotychczasowych sędziów Sądu Najwyższego USA.

 

             David M. Edwards Politic and Pornography: A Comparison of Findings of the President’s Commission and the Meese Commission and the Resulting Response

 

             Wendy McElroy A Women’s Right to Pornography

              

             Darren Fewster Racist Violence, Structural Racism, and the Impact of Legislative Measures to Confront Racism

 

             William B. Fisch Hate Speech in the Constitutional Law of United States

 

             Foundation For Individual Rights In Education (The Fire) Guide to Free Speech on Campus

 

             Stuart Fischoff (Department of Psychology, California State University, Los Angeles)  Psychology’s Quixotic Quest for Media – Violence Connection

 

             Robert Firester (John Marshall Law School, Atlanta) & Kendall Jones (practicing attorney, Atlanta) Catching the Heat of the Beast: First Amendment Analysis of Music Claimed to Incite Violent Behavior

 

             First Amendment Center Violence and the Media  - An Exploration of Cause, Effect and the First Amendment (zob. zwłaszcza kapitalną  dyskusję między Rodney’em A. Smollą, Robertem Corn – Revere i Robertem M. O’Neil’em na temat tzw. sprawy Hit Man’a. Czy I Poprawka do Konstytucji USA chroni – lub powinna chronić - przed odpowiedzialnością cywilną lub karną kogoś, kto opublikował  poradnik, jak skutecznie popełnić morderstwo i nie dać się złapać policji, jeśli jeden z czytelników takiego poradnika – wykorzystując zawarte w nim informacje – popełnił potrójne, brutalne morderstwo? Zob. na str. 40 (z 58) pliku PDF)                  

              

             Eric M. Freedman (Hofstra University) A Lot More Come into Focus When You Remove the Lens Cap: Why Proliferating New Communications Technologies Make it Particularly Urgent for the Supreme Court to Abandon its Inside – Out Approach to Freedom of Speech and Bring Obscenity, Fighting Words and Group Libel Within the First Amendment     

 

             Freedom of Information and the First Amendment in a Bureaucratic Age 

 

             Mary Anne Franks When Bad Speech Does Good

                

             Sean Gabb  The Case Against Sex Censorship: A Conservative View

 

             How not to Stop the London Bombings: In Defence of Liberal Democracy                

 

             A Bill of Rights for Europe     

 

             Commercial Advertising: A Threatened Humane Right

 

             David Lance Goines & Neil F. A. Popovica Sex, Violence and Rock ’N’ Roll: The First Amendment at the Close of Millennium

 

             Steven G. Gey (Florida State University) Fear of Freedom: The New Speech Regulation in Cyberspace

 

             A Few Questions About Cross Burning, Intimidation, and Free Speech

 

             The Brandenburg Paradigm and Other First Amendments

 

             The Nuremberg Files and the First Amendment Value of Threats             

 

             The First Amendment and the Dissemination of Socially Worthless Untruths  

 

             THE CASE AGAINST POSTMODERN CENSORSHIP THEORY

 

             POSTMODERN CENSORSHIP REVISITED: REPLY TO RICHARD DELGADO

             

             Glenn Greenwald The Noxious Fruits of Hate Speech Laws  

 

             Miriam Gur – Arye (Hebrew University of Jerusalem) Can Freedom of Expression Survive Social Trauma: The Israeli Experience

 

             Franklyn S. Haiman What Is Speech?

 

             Remedy (for “hate speech”) is More Speech

 

             Claudia E. Haupt: Regulating Hate Speech: Damned If You Do and Damned If You Don’t: Lesson Learned From Comparing The German and U.S. Approaches

 

             Thomas Healy Brandenburg in a Time of Terror

 

             Eric Heinze Hate Speech and the Normative Foundations of Regulation

            

             Viewpoint Absolutism and Hate Speech

 

            The Case Against Hate Speech Bans

 

             Marjorie Heins (ACLU, NCAC) Media Violence and Free Speech

 

             Identifying What Is Harmful or Inappropriate for Minors

 

             Marjorie Heins, David Greene, Joseph Burton Stanowisko w sprawie ustawy o grach komputerowych

 

             Hungarian Civil Liberties Union HCLU on Freedom of Expression Stanowisko Węgierskej Unii Wolności Obywatelskich na temat wolności słowa I jej granic.

 

             Daniel Huf Is Koran Burning Protected by Free Speech?   

 

             Bruce E. H. Johnson Advertising and the First Amendment

 

                  Joshua Goldberg Texts about freedom of speech and hate speech

 

             Robert A. Kahn Hate Speech and National Identity: The Case of the United States and Canada

 

             Are Muslims the New Catholics? Europe's Headscarf Laws in Comparative Historical Perspective

 

             Why There Was No Cartoon Controversy in the United States

 

             Wendy Kaminer – artykuły (na stronach The American Prospect) Szereg tekstów na tematy związane z wolnoscią

              słowa i innymi prawami obywatelskimi.

 

             Free Speech for NAMBLA

 

             Steven Kelts, Julie Silverbrook Beyond "Brandenburg": Crime-Facilitating Speech and the Future of Unlawful Advocacy

 

             Kenan Malik Why Hate Speech Should Not be Banned 

 

             Out of Bounds  (więcej esejów tego autora zob. http://www.kenanmalik.com/top/essays.html)

 

             Leslie Kendrick A Test for Criminally Instructional Speech

 

             Cortelyou Kenney Questioning the Image: the Constitutionality of Child Pornography

 

             James R. Kincaid Is This Child Pornography? 

            

             John C. Knechtle Holocaust Denial and the Concept of Dignity in the European Union

             

             Brendan I. Koerner Crime Out of Mind  Odnośnie opisanej w tym artykule historii, zob. też Ohio court dismisses guilty plea of man jailed for child-sex writings

 

             David B. Kopel (Cato Institute) Preventing a Reign of Terror: Civil Liberties Implication of Terrorist Legislation

 

             Andrew M. Koppelman (Northwestern University School of Law) Does Obscenity Cause Moral Harm? 

 

             Is Pornography “Speech”?

 

             Pierre Lemiux In Defense of Hate Literature (Sort Of)

 

             Daniel Linz, Neil M. Malamuth & Katherine Beckett Civil Liberties and Research on the Effects of Pornography

 

             David Little (United States Institute of Peace) Tolerance, Equal Freedom and Peace: A Humane Rights Approach

 

             Arnold H. Loewy (University of North Carolina) Taking Free Speech Seriously: The United States Supreme Court and Virtual Child Pornography

 

             A Dialogue of Hate Speech

 

             Free Trade in Ideas Is (or Ought To Be) Absolute for Adults

 

             Anton Magerle Censorship in Germany     (Po niemiecku i po angielsku – jak wygląda „wolność słowa” w Niemczech”)

 

             Laurencje W. Maher Free Speech and its Modern Adversaries  Artykuł na temat sporów o zakres wolności słowa w Australii. Jednak  poruszane w nim problemy są uniwersalne – nie tylko australijskie.

 

              Azhar Majeed Defying the Constitution - The Rise, Persistence, And Prevalence Of Campus Speech Codes

 

  Neil M. Malamuth & Joseph Ceniti Repeated Exposure to Violent and Nonviolent Pornography: Likelihood of Raping Ratings and  Laboratory  Aggression  Against Women

 

              Paul MacMaster (First Amendment CenterBook and Movies as Natural Born Killers

 

              Must a Civil Society be a Censored Society?

 

              Criminalizing Terrorist Speech is Tempting but Wrong 

 

              Zachary Margulis Canada’s Thought Police

 

              Jacob Mchangama Censorship as ‘Tolerance’ (Europe's Hate Speech Laws are Consdescending and Totalitarian)

 

                   Hate speech and Andreas Breivik

 

              How (Not) to Fight Racism and Anti-Semitism

 

              The European Court of Human Rights versus Freedom of Expression

 

              The Harm in Hate Speech Laws   

 

              The Sordid Origin of Hate - Speech Laws 

 

              The Opponents of Militant Islamism are Often as Bigoted as Their Targets

 

              Carey Brian Meadors Time to Reflect: When Should Dangerous Speech Lose its First Amendment Shield?

 

              Media Coalition Shooting The Messenger: Why Censorship Won’t Stop Violence

 

              Alexander Meiklejohn Testimony on the Meaning of First Amendment

 

              Jonathan Melquist The Price We Pay: The Evolution of Hate Speech Protection and Surrounding Controversy

 

              Frank Miele: Giving the Devil His Due: Holocaust Revisionism As a Test Case for Free Speech and the Skeptical Ethic

 

              Peter Molnar Towards Improved Law and Policy on ‘Hate Speech’ – The Clear and Present Danger Test In Hungary  

 

              Richard Moon Hate Speech Regulations in Canada

 

              Ed Morgan Live and learn: confessions of a Jewish professor  

           

              Marcia Pally Sex & Sensibility: Reflections on Forbidden Mirrors and Will to Censor

 

              Ted S. Palys Comments on the Statement of dr. Neil Malamuth  Ciekawy głos w dyskusji na temat pornografii i kwestii jej              

              rzekomego związku z przestępczością.              

 

              Filemon Peoniodis (Aristotele University, Thessaloniki) Does the suppression of pro-terrorist speech enhance collective security? 

 

              Jim Peron Hating Speech

 

              Feminism and Pornography  

 

              Media, Markets and Morality 

 

              Robert Post Hate Speech

 

              Racist Speech, Democracy and the First Amendment

 

              Michael Presinger The Anachronism of Policies and Laws for Hate Speech in Modern Canada: The Current Negative Cultural Impact of Legal Punishment upon Extreme Verbal Behaviour

 

              Martin H. Redish Unlawful Advocacy and Free Speech Theory: Rethinking the Lessons of the McCarthy Era

 

              Alexander Renault: Welcome to MacDworkin’s: May I Take Your Civil Rights? (O zaproponowanym przez Catherine MacKinnon i Andreę Dworkin projekcie prawa przeciwko pornografii)

 

              Emilly Reuter Second Class Citicen Soldiers: A Proposal for Greater First Amendment Protection for America’s Military Personnel

           

              Richard Rhodes The Media Violence Myth

 

              Jonathan  Rick Tolerating Intolerance: Why Hate Speech is Free Speech

 

              Daniel M. Rohrer A Rationality Standard for the First Amendment

 

              Flemming Rose Words and Deeds  O tym, dlaczego zakazy “hate speech” oparte są na błędnym rozumieniu roli “mowy nienawiści” w przyczynieniu się do Holocaustu       

 

              Jennifer E. Rothman Freedom of Speech and True Threats

 

              Germar Rudolf Discovering Absurdistan Jeszcze raz o wolności słowa – czy może raczej jej braku – w Niemczech.

 

              J.S. Russel, A. D. Irvine Are Canada’s Anti-speech Laws Irrelevant and Outmoded?

 

              Wojciech Sadurski Racial Vilification, Psychic Harm and Affirmative Action

 

              On ‘Seeing Speech Trough an Equality Lens’: A Critique of Egalitarian Arguments for Suppression of Hate Speech and Pornography

 

              Should “Hate Speech” be Outlawed?  

 

              Ken Schoolland Sticks and Stones: A Critique of Libel and Slanders Laws

 

              Helen Searls A repugnant Law (A Critique of British Defamation Laws) 

 

              Craig R. Smith (California State University, Long Beach) Violence in Programming: Is It Protected Speech?

 

              David Ramsay Steele Porn, Rape and Justice

 

              Jefrey Shallit (prof. Departament of Computer Scence, University of Waterloo) Who’s Afraid of the Big Bad Net?

 

              Geoffrey Stone (University of Chicago) The Regulation of Hate Speech

 

              Incitement and the Limits of Free Speech

 

              Nadine Strossen (University of New York, President of ACLU) A Feminist Critique of “the” Feminist Critique of Pornography

 

              Incitement to Hatred: Should There be a Limit?       

 

              Freedom for Thought That We Hate                                                                                                            

 

              Hate speech and Pornography: Do We Have to Choose Between Freedom of Speech and Equality?

 

              Censorship and Privacy in the Information Age

 

              PreText Interview Nadine Strossen Talks to Richard Martin

 

              Regulating Racist Speech on Campus: a Modest Proposal?

 

              United States v. Stevens: Restricting Two Major Rationales for Content – Based Speech Restrictions

 

              Zob. też Life, Liberty and ACLU – Nadine Strossen …on rights int the age of PC (na stronie ReasonOnline)

              oraz Pornography vs. Obscenity: Nadine Strossen interviewed by Gary Groth (jak to jest z amerykańską I Poprawką i pornografią?)

 

              Andreas Svahn (University of Lund) Freedom of Political Expression - Master Thesis, 20 Points      

 

                Stefan Sottiaux 'Bad Tendencies' in the ECtHR's 'Hate Speech' Jurisprudence

 

                  Ioannis A. Tassopoulos (University of Athens) Hate Speech and Liberal Democracy – Perspectives from Greece

 

              Jared Taylor Return to Dark Ages: Censorship is on Rise. Is it Coming to America?

 

              Paul Trout Canada’s Experiments with Free Speech

 

              Anne Twomey (Parlamentary Resarch Service of the Australian Federal Parliament) Laws Against Incitement to Racial Hatred in the United Kingdom

 

                  United States Holocaust Memorial Museum Hate Speech and Group Targeted Violence: The Role of Speech in Violent Conflicts

 

              Eugene Volokh (University of California, Los Angeles) What’s Wrong With the Flagburning Amendment

 

              Freedom of Speech and Constitutional Tension Method

 

              Freedom of Speech, Permissible Tailoring and Transcending Strict Scrutiny

 

              Freedom of Speech in Cyberspace from the Listener’s Perspective

 

              Menacing Speech, Tooday and During the Civil Rights Movement

 

              Freedom of Speech vs. Workplace Harassment  Law – A Growing Conflict

 

              Burning to Say Something

 

              Crime – Facilitating Speech  

 

              James Weinstein (Arizona State University) Hate Speech, Viewpoint Neutrality and the American Concept of Democracy 

 

              Lawrence G. Walter Top Five Reasons Why Obscenity Laws Are Inappropriate in the Digital Age

 

              Nicolas Walter (Libertarian AllianceRight To Be Wrong (krytyka ograniczeń wolności słowa w prawie brytyjskim)

 

              Katherine S. Williams (University of Wales, Aberystwyth) Child Pornography Law: Does it Protect Children?

 

              John F. Wirenius Brigaded With Action: Undirected Advocacy and the First Amendment

 

              Giving the Devil the Benefit of Law: Pornographers, The Feminist Attack on Free Speech and the First Amendment

 

              The Road not Taken:  The Curse of Chaplinsky  

 

              World Press Freedom Comittee  Insult Laws: An Insult to Press Freedom  

 

 

 

Na inne tematy

 

                                          

                                               Po polsku:

 

 

              Christian Michel Czy Narkotyki Powinny Być Zakazane? (zob. też „wolnościowe czytanki” na temat narkotyków na stronie

              Libertarianizm.pl

 

              Czy Przestępców Powinno się Karać?

 

              David King Wolnościowa Partyzantka

 

              Krzysztof „Critto” Sobolewski Bezsens Więziennictwa 

 

              Stop Tyranii „Politycznej Poprawności”

 

              Rozważania o militii pancernej  

 

              Dlaczego Jesteśmy Przeciwni Prohibicji Narkotyków? 

 

              Wolność dla Bimbrowników!!

 

              Regulacje Przeciw „Molestowaniu Seksualnemu w Pracy” Zamachem na Miłość

 

              Hyperreal Info Wszystko na temat narkotyków.

 

              Niezamierzone Konsekwencje: Polityka Narkotykowa i Prawa Człowieka – praca zbiorowa pod redakcją Kasi Malinowskiej – 

              Sempruch

 

              Jacek Sierpiński Uwaga – Nowa Konstytucja!

 

              Joel Featherstone Pozytywny Seks Między Dziećmi a Dorosłymi: Dowody

 

              Jarret B. Wollstein Zielone Gestapo: Obrońcy Środowiska Oszaleli O tym, jak dążenie do osiągnięcia słusznego celu może stać się  

              pretekstem do wprowadzenia tyranii.                

 

 

                                 Po angielsku

 

 

               ACLU Against Drug Prohibition    

 

               The Case Against the Death Penalty

 

               ACLU of Florida Informational Papers  Papiery ACLU na różne tematy – rozdział kościoła od państwa, aborcja, kara śmierci, „akcja  afirmacyjna, narkotyki, prawa imigrantów, prawa pracowników, itd.)

 

               BCCLA Position Papers  Stanowiska BCCLA na różne tematy – prawa dzieci, dyskryminacja, sprawiedliwy proces, kara śmierci, aborcja, eutanazja, narkotyki, itd.

 

               Center of Juvenile and Criminal Justice Poor Prescriptions: The Cost of Imprisoning Drug Offenders in United States

 

               Peter McWilliams Ain’t Nobody’s Business  If You Do: The Absurdality of Consensual Crimes in Our Free Society

 

               zob. zwłaszcza What Jesus and the Bible Really Said About Consensual Crimes?  

 

               Death Penalty Information Center

            

               History of the Death Penalty

 

               Ipce Home Page  Olbrzymie zasoby na temat pornografii, pedofilii, itp.

 

               James Bovard Drug Laws: Terrorist’s Best Friends

 

               Adil Ahmad Haque Lawrence v. Texas and the Limits of Criminal Law

 

               Sheldon Richman The Drug War and Terrorism  

 

               Paul Robinson (University of Pennsylvania Law School) & John M. Darley (Princeton University) Does Criminal Law Deter? A Behavioral Science Investigation

 

               Andrew Sullivan This Is a Religious War 

 

               Samuel Walker Are There Any Good Books on Civil Liberties? – A Reader’s Guide

 

               Eugene Volokh Sources on the Second Amendment and Rights to Keep and Bears Arms in State Constitutions

 

               Daniel B. Polsby Treating The Second Amendment as Normal Constitutional Law

 

               Cathy Young Ecumenical Intolerance: The Sin of Extremist is Neither Common to All Muslims nor Limited to Islam  

 

               Canadian Civil Liberties Association 53 Civil Rights & Civil Liberties Questions  

 

               Yahoo directory > Issues and Causes > Civil Rights

 

               FindLaw – jedne z największych zasobów na tematy związane z prawem (głównie amerykańskim, ale nie tylko) w sieci.

 

 

A na koniec zapraszam na stronę Jacka Dobrzynieckiego – poety, prozaika, dramaturga (może niespecjalnie związaną z główną tematyką tej witryny, ale naprawdę godną polecenia). I wreszcie – polecam odwiedzenie strony internetowej mojej żony Jadwigi i obejrzenie zdjęć z naszego ślubu, który odbył się w dniu 11 czerwca A.D. 2005 w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie. Dodam, że moja żona jest nauczycielką dyplomowaną – reedukatorem w jednej z warszawskich szkół  podstawowych, a jej największymi zainteresowaniami są baśnioterapia i terapia integracji sensorycznej (jest dyplomowanym terapeutą integracji sensorycznej).                                                                                                                            

                                                                                                                                                                

 

 Napisz do mnie maila! mailto:b.kozlov1@wp.pl